Chuyền Sơn Robot

Cập nhật: 15/12/2015

  

Dây chuyền sơn Robot gồm khu xử lý bụi và khử tĩnh điện, Robot sơn công nghiệp của hãng Mitsubishi Heavy Industries, lò sấy IR, lò sấy UV. Công suất chuyền 5500 sản phẩm/một giờ

Sản phẩm cần sơn được cắm vào mâm sơn gồm 48 vị trí cắm. Đầu tiên mâm sơn đặt vào buồng quét bụi và khữ tĩnh điện để làm sạch hàng hoá. Sau đó mâm này được đặt vào Robot sơn, mỗi chu kỳ robot sơn 2 mâm. Robot được lập trình sẵn các bước di chuyển và điều khiển 2 súng sơn với tuỳ chỉnh để  tương ứng theo các bước. Sản phẩm sau khi sơn chạy qua khu sấy IR gia nhiệt khoảng 50-60 °C. Tiếp đến sản phẩm qua khu sấy UV sấy khô hoàn toàn sản phẩm.